Kasutustingimused

Juhindume oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest, Tarbijakaitseameti juhenditest ja soovitustest ning heast äritavast.

Veebipoodi www.memme.ee peab ja tegevuse eest vastutab Memme OÜ, registri kood: 12889601; aadress: Harjumaa, Tallinn, Valdeku tn 164-8, Nõmme linnaosa, 11217; telefon: +372 58541918; e-post: info@memme.ee


1. Müügitingimuste kehtivus

1.1. Müügitingimused kehtivad www.memme.ee veebipoe klientide (edaspidi Klient) ja Memme OÜ (edaspidi www.memme.ee) vahel kaupade ostmisel tekkivate õiguste ja kohustuste kohta. 

1.2. Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad www.memme.ee veebipoest toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.

1.3. www.memme.ee jätab endale õiguse teha muudatusi müügitingimustes ja müügihindades. Nimetatud muudatusi kajastatakse www.memme.ee veebilehel.


2. Hinnad

2.1. Kõik hinnad www.memme.ee veebipoes sisaldavad käibemaksu 20%

2.2Toodete hinnale lisandub tellimuse vormistamise käigus valitud tarneviisi käsitlemistasu. Tarneviis valitakse ning kohaletoimetamistasu arvutatakse ostukorvis.

2.3. Sooduskoodi olemasolul arvutatakse toote allahindlus peale sooduskoodi sisestamist ostukorvis.


3. Tellimuse vormistamine

3.1. Lisage soovitud tooted ostukorvi.

3.2. Tellimuse vormistamisega alustamiseks vajutage ostukorvile.

3.3. Järgnevalt tehke valik kas soovite tellimuse vormistada külalisena või läbi kliendikonto. 

3.4. Tellimuse vormistamise lehel täitke nõutud andmeväljad, valige Teile sobiv toodete kohaletoimetamise viis, valige sobiv makseviis, kinnitage, et olete tutvunud müügitingimustega ja vajutage lingile: “Edasi”. Seepeale kuvatakse ekraanile tellimuse kokkuvõte. Kliendil on võimalik maksta praegu ainult pangaülekannega. Andmed siseriikliku makse sooritamiseks leiate peale tellimuse kinnitamist e-kirjaga saadetavas arves. 

3.5. Juhul, kui soovite tellimuse eest tasuda hiljem saadetakse Teile vormistamise käigus märgitud e-posti aadressile tellimuse kokkuvõte. 

3.6. Tasumata tellimused annuleeritakse 3 päeva möödudes alates tellimuse vormistamise hetkest.


4. Müügilepingu jõustumine

4.1. Müügileping jõustub hetkest kui tellimuse kogusumma on laekunud Memme OÜ arveldusarvele.


5. Kohaletoimetamine

5.1. Peale müügilepingu jõustumist (Kliendipoolset arve tasumist) komplekteerib www.memme.ee tellimuse ning annab selle üle kohaletoimetamiseks meie logistikapartneritele.

5.2. www.memme.ee veebilehel näidatud kohaletoimetamise tähtajad kehtivad arve tasumise hetkest.

5.3. Viivitusteta kohaletoimetamiseks palume olla hoolikad tarneaadressi sisestamisel.

5.4. Transpordi käigus vigastada saanud saadetised, kus tooted, kuid mitte toote pakendid, on kahjustada saanud, asendatakse Kliendile. Asendamise võimatuks osutumise korral pakume kahjustatud kauba maksumuse hüvitamist.

5.5. www.memme.ee ei vastuta kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kaup on logistikapartneritele üle antud Kliendile lubatud kohaletoimetamise päevaks õigeaegselt, kuid kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest mida www. memme.ee ei saanud mõjutada või ette näha.


6. Tagastamisõigus

6.1. Peale tellimuse kättetoimetamist on Kliendil õigus tellitud tooted 14 päeva jooksul tagastada.

6.2. Tagastamisele kuuluvad tooted peavad olema kasutamata ja avamata originaalpakendis.

6.3. Kauba tagastamisega seotud kulu kannab Klient (memme.ee lähetus- ja postikulud tagastamisele ei kuulu). www.memme.ee kannab kauba tagastusega seotud kulu juhul kui kohaletoimetatud kaup erines tellitust.

6.4. Kauba tagastamiseks tuleb esitada Kauba tagastamise avaldus e-posti aadressil info@memme.ee 14 päeva jooksul alates kauba kätte saamisest. Kliendiga võetakse ühendust ja kooskõlastatakse kauba tagastamine esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul.

6.5. Raha tagastatud kauba eest hüvitatakse Kliendile peale tagasi jõudnud kauba üle kontrollimist, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul.


7. Vastutus

7.1. www.memme.ee vastutab Teie ees ja Teie vastutate www.memme.ee ees teisele poolele käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.


8. Vääramatu jõud

8.1www.memme.ee ei vastuta Teile tekitatud kahjude või kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või kauba kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest mida www.memme.ee ei saanud mõjutada või ette näha.


9. Isikuandmete kaitse ja turvalisus

9.1.www.memme.ee lehekülastuste ja tellimuste vormistamise käigus kogutud infot ja isikuandmeid käsitletakse konfidentsiaalsena ja seda ei avaldata kolmandatele osapooltele.

9.2. Krüpteeritud andmeside pankadega ostude eest tasumisel tagab Kliendi personaalsete pangatunnuste turvalisuse ja neile puudub ka www.memme.ee poolneligipääs.

9.3. www.memme.ee ei anna Kasutaja isikuandmeid üle kolmandatele isikutele ega avalikusta neid, välja arvatud seadustega ettenähtud juhtudel


10. Pretensioonide esitamise kord

10.1. www.memme.ee vastutab Kliendile müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduste eest mis ilmnevad kuni kahe (2) aasta jooksul alates kauba üleandmisest Kliendile.

10.2. www.memme.ee ei vastuta Kliendi süül toote puuduste tekkimise eest, puudustest mis on tekkinud toote mittekorrapärase hoiustamise või kasutamise tulemusena. Puuduste hulka arvestatakse toote puudusi, kuid mitte tootepakendi puudusi.

10.3. Toote nõuetele mittevastavuse või puuduste korral on Kliendil õigus nõuda toote asendamist nõuetele vastava või ilma puudusteta tootega või müügilepingust taganemist ja kauba tagastamist. Müügilepingust taganemise korral hüvitab www.memme.ee Kliendile kauba eest tasutud summa Kliendi poolt soovitud pangakontole hiljemalt 30 päeva jooksul peale kauba tagastamist ja puuduste kontrollimist ja tuvastamist.

10.4. Toote nõuetele mittevastavuse või puuduste ilmnemisel palume edastada e-posti aadressil info@memme.ee pretensioon kus on ära märgitud tellimuse esitaja nimi, kontakttelefon, tellimuse number ja toote tingimustele mittevastavuse või puuduse täpne kirjeldus.

10.5. Pretensioon toote nõuetele mittevastavuse või puuduste avastamise korral peab olema esitatud kahe kuu jooksul alates toote nõuetele mittevastavuse või puuduste avastamisest.

10.6. Kõik pretensioonid vaadatakse läbi ja Kliendiga võetakse ühendust esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates pretensiooni kättesaamisest.